Hvordan behandles paradentose?

Det kan ende fatalt, hvis du ikke får behandlet din paradentose. Faktisk kan du risikere, at dine tænder bliver løse og falder ud.

Når du går til dine regelmæssige tandundersøgelser, undersøger vi altid dine tandkødslommers dybde. Det gør vi for at holde øje med, om du udviser tegn på paradentose og for i så fald hurtigst muligt at igangsætte behandling.

Dybdegående tandrensning

Sunde og raske tænder har tandkødslommer, der er 0-3 mm dybe. Har du paradentose, er de dybere; 3-5 mm dybe karakteriseres som begyndende paradentose, 5-7 mm som moderat paradentose og +7 mm som alvorlig paradentose.

Vi bruger en tandkødsmåler til at måle dybden, og kan vi konstatere, at du har begyndende eller moderat paradentose, vil vi foretage en dybdegående tandrensning. Ved hjælp af skrabeinstrumenter renser vi grundigt for betændelse. Derudover laver vi rodafglatninger, så bakterier har sværere ved at sætte sig fast.

En vigtig del af paradentosebehandlingen består desuden i almindelig tandhygiejne. Vi instruerer dig i, hvordan du bruger tandbørsten til at fjerne så mange bakterier som muligt, samt hvordan du bruger tandtråd og andre hjælpemidler.
 

Paradentoseoperation – når tilstanden er fremskreden

Har du alvorlig paradentose, kan det være nødvendigt at ty til kirurgisk behandling af paradentose. En paradentoseoperation foregår i lokalbedøvelse, så du ikke oplever smerter, mens behandlingen står på.

Selve indgrebet foretages ved, at vi løfter tandkødet til side, så vi får bedre overblik over tilstanden og mulighed for at rense dybere. Her får vi nemlig adgang til områder i munden, der ellers ikke er tilgængelige ved almindelige tandrensninger.

På samme måde som ved dybdegående tandrensninger er det efter en paradentoseoperation vigtigt, at du har en god mundhygiejne. Med grundige instrukser og individuel hjælp sørger vi for, at du har de rette redskaber til at forebygge fremtidige paradentoseangreb derhjemme.

Er du i tvivl om, hvordan du forebygger bedst muligt, er du altid velkommen til at kontakte os.