Hvor lang tid tager en rodbehandling?

Rodbehandling er en af de tandbehandlinger, vi ofte udfører i klinikken. Når vi fortæller vores patienter, at det er nødvendigt at foretage en rodbehandling, oplever vi tit, at beskeden rejser en del spørgsmål.
 

Hvor lang tid tager en rodbehandling? Dét er et af de hyppigst stillede spørgsmål, og i det følgende kan du læse mere om, hvilke erfaringer vi har med varigheden af rodbehandlinger.

Alt fra én dag til flere uger

Det er ikke muligt at give et klart svar på, hvor lang tid en rodbehandling tager. Alle behandlinger varierer fra person til person, da den enkelte bakterieinfektion afgør, hvor omfattende behandlingen er. Skal du have foretaget en rodbehandling, vil vi derfor altid give en individuel vurdering af, hvor længe vi forventer, at behandlingen kommer til at tage. Ofte kan vi færdiggøre rodbehandlingen samme dag, men er din tand meget medtaget, kan behandlingen strække sig over flere uger.

Rodbehandling på én dag

Har du en lettere betændelse i tandnerven, eller har du smerter på grund af en revnet tand, vil vi mange gange kunne klare rodbehandlingen på en enkelt dag. Du kan forvente at skulle afsætte mellem 30-60 minutter til behandlingen. Alt afhængigt af netop din tand, kan behandlingen dog vare længere.

Har du ondt i en tand, har det stor betydning, hvor hurtigt du får tanden undersøgt. Jo hurtigere du kommer til tandlæge, desto bedre er chancerne for, at tilstanden er i et tidligt stadie og dermed kan behandles på en enkelt dag.

Rodbehandling over længere tid

Hvis der er behov for et større udrensningsarbejde, kan det være nødvendigt at foretage behandlingen over flere uger. Du vil blive indkaldt til en række behandlinger, hvor vi udrenser og skyller tanden. Normalvis tager dette også mellem 30-60 minutter pr. gang. Mellem de enkelte udrensninger vil vi lave en midlertidig fyldning, som beskytter tandkanalen. Når vi vurderer, at alle bakterier er fjernet, fylder vi den til sidst op.