Broer

Dæk over flere manglende tænder med en flot bro!

Hvis flere af dine naturlige tænder mangler, kan en bro være en god løsning. En bro cementeres fast på naturlige tænder, og dette betyder, at det er en fast løsning. 

Du vil efter endt brobehandling opleve markant forbedret tyggefunktion, idet en bro giver samme funktionalitet som naturlige tænder, og afhængig af det konkrete materialevalg, vil du også kunne se frem til et flot kosmetisk resultat, hvor broen fremstår naturlig i tandsættet.

Hvad er en bro?

En bro er i realiteten en sammensætning af flere kroner ved siden af hinanden. Hele behandlingsforløbet samt de materialer der bliver brugt under en brofremstilling, er det samme som ved fremstilling af en krone.

En forudsætning for at få lavet en bro er dog, at der er sunde naturlige tænder til stede i munden. En bro er nemlig afhængig af omkringsiddende tænder, som kan bære den.

Dæk over flere manglende tænder med en flot bro!

I dag fremstiller vi færre broer end tidligere, da mange i stedet vælger at erstatte manglende tænder med implantater. Broer er dog fortsat en god behandlingsmulighed, hvis de omkringsiddende tænder der grænser op til den eller de manglende tænder, alligevel trænger til kroner.

Derfor er det, den enkelte patients aktuelle tandstatus der afgør hvad der er bedst i den enkelte situation, og om man skal vælge et implantat eller en bro.

Nedenfor vises et eksempel på en bro:

 

Bro